Cuddling

Cuddling er non-seksuel fysisk berøring, med eller uden sideløbende samtale. Cuddleren guider dig ift. rammerne, og søger at matche dine grænser og ønsker for berøring. Cuddling-sessionen skræddersyes til dig.

Hvis du forbereder dig hjemmefra på, hvad du både fysisk og mentalt gerne vil have ud af sessionen, samt beslutter at være 100% ærlig over for dig selv og din cuddler, vil det optimere oplevelsen for dig. - Sundt fysisk og mentalt helbred - Højere oxytocin-niveau - Øget velvære - Mere ro - Øget tillid, empati og generøsitet - Optimeret koncentrationsevne og fokus på nuet - Bedre samarbejde og kommunikation - Tryghed - Nedsat stress, angst og risiko for depression - Øget evne til at give og modtage intimitet og nærvær

Cuddling er:

en rammesat session på 1 time med forsamtale, cuddling og afsluttende samtale

- Non-seksuel, fuldt påklædt bevidst berøring og nærvær stående, siddende og liggende - Konkret træning i at øge evnen til sanselighed, nærvær og intimitet i trygge rammer - Berøring, der oftest foregår på madras, men også kan foregå på briks eller andet - 100% respekt for dine grænser og behov - Klar rollefordeling mellem giver/cuddler og modtager/klient - Konkret træning i at kommunikere grænser og behov - Sundhedsfremmende berøring

Cuddling er ikke: - Behandling eller kropsterapi - Massage - Samtaleterapi - Et romantisk eller seksuelt møde

Pris En cuddling-session på 60 minutter koster 780 kr.

TV2 Echo var på besøg og filme en cuddling-session, se den her. Radio 24/7 interview om cuddling ift. fremtidens arbejdsmarked i “Robotterne kommer”. Lyt til et sammendrag her. Du kan lytte til hele programmet her (Det er ca. 11 minutter inde i programmet.) Etiske principper 1 Vi har ingen seksuel kontakt mellem klient og cuddler. Med seksuel kontakt mener vi intentionel seksuel berøring af genitalier og bryster med enten hænder eller andre kropsdele, hoftebevægelser mens kønsdele er presset op af cuddleren, kys – eller at foreslå seksuelle aktiviteter. 2 Vi har kun professionel kommunikation mellem klient og cuddler. 3 Vi er fuldt påklædte under hele cuddlingsessionen. Hvis en af parterne har brug for at skifte tøj foregår dette i skifterummet og ude af syne for enten cuddler eller klient. 4 Vi er sansemæssigt vågne under cuddlingsessionen. Derfor skal cuddleren sikre, at der ikke gennemføres en cuddlingsession, hvis en af parterne er påvirket af stoffer eller alkohol. Cuddleren har ret til at udskyde sessionen til en anden gang, hvis cuddleren vurderer, at klienten ikke er i stand til at gennemføre sessionen. 5 Cuddleren har ret til at afbryde sessionen, hvis han eller hun oplever at klienten overskrider de etiske principper. 6 I tilfælde af at der afbrydes, gør vi dette ved venligt at fjerne os fysisk fra hinanden og gå ud af rummet, hvorefter den normale afsked kan finde sted. 7 Der refunderes ikke honorar for en cuddlingsession, når klienten har overskredet de etiske principper. Klienter der overskrider de etiske principper bliver blacklistede i vores bookingsystem. I tilfælde at direkte seksuelt overgreb, anmelder vi kunden til politiet. Du kan læse mere om The Professional Cuddling Institute her